• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica osnovano je 15. juna 1958. godine, spajanjem Lovačkog društva "Mladi rudar" u Senjskom Rudniku i Lovačkog društva "Beljanica" u Stenjevcu.

Ovdašnje lovište „Orlovica" je brdsko-planinskog karaktera i oduvek je bilo poznato na lovnoj mapi Srbije zahvaljujući, pre svega, domaćinskom gazdovanju, rekordnim ulovima, a poslednjih godina i po nesebičnom radu, aktivnostima i uspesima lovaca Lovačkog udruženja „Beljanica” u Resavici.

Površina lovišta je 17.254 hektara, dok se lovni tereni prostiru na 15.200 hektara i nalaze se na nadmorskoj visini od 220 -1200 metara, većinom na predelima Beljanice. Ovde je stanište našla brojna i raznovrsna lovna divljač, ali i predatori koji je desetkuju, posebno u zimskom periodu. Da u lovištu obitava i retka divljač potvrđuju i divokoze, kojih ima 14 jedinki u Lisinskom kršu. Isto tako, ovde ima i 13 grla evropskog jelena, koja šetaju revirem oko Pasuljanskih livada. Osim njih, u ovom lovištu ima srna, zečeva, fazana i divljih svinja. Ove lovne sezone očekuje se odstrel oko 50 svinja. Da se populacija fazana uvećava, potvrđuje i unošenje oko 1.000 jedinki na godišnjem nivou.

Naši lovci poseduju i graditeljsko umeće, što su i pokazali sagradivši lovački dom u Strmostenu. Lovačko udruženje rapolaže i upravnom zgradom, barakom za smeštaj lovaca i fazanerijom, čiji je kapacitet, u vreme proizvodnje, dostizao 10.000 fazanskih pilića.

Lovačko udruženje „Beljanica” ima 320 lovaca koji su organizovani u 12 lovačkih sekcija.

Među najpreče zadatke rukovodstvo našeg Lovačkog udruženja svrstalo je potrebu za unošenjem zeca u lovište, kao i pojačanu kontrolu i rad na uvećanju fonda divokoza i jelena. To samo dokazuje da je lovstvo na području Beljanice na pravom putu, zahvaljujući, pre svega, vrednim i savesnim lovcima ovoga kraja.

 

Beljanica

NAJNOVIJE VESTI