• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Polaganje lovačkog ispita 18.02.2022. godine

LU "Beljanica" Resavica 18.02.2022. godine od 16 časova u prostorijama udruženja u Resavici organizuje polaganje lovačkog ispita.

Potrebna dokumentacija:

  • obuka za rukovanje lovačkim oružijem,
  • očitana lična karta,
  • dokaz o uplati ispita.

Cena ispita 6.000 dinara.

Tekući račun: 310-155187-58
Primalac: LU "Beljanica" Resavica
Poziv na broj: 18.02.2022.

Prijave za lovački ispit su do 16.02.2022. godine.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU