• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Dokumenta

STATUT LU "BELJANICA" RESAVICA

LOVAČKA ZAKLETVA


Zaklinjem se,

da ću poštovati načela i odluke Kodeksa lovaca Srbije, i po njima se upravljati u životu, sve dok budem imao čast da budem lovac.

Poštovaću prirodu i divljač.

Loviću zakonito, lovački ispravno i sam ću sebe kontrolisati, da uvek činim tako.

Poštovaću odluke lovačke organizacije.

Trudiću se da doprinesem ugledu lovstva.

Negovaću lovačko drugarstvo.

Poštovaću iskusne i ugledne lovce i uvažavati njihove savete.

Svoja znanja i iskustvo prenosiću mlađim lovcima.

Čuvaću čast i dostojanstvo lovstva i plemenitu lovačku tradiciju.

 PRAVILNIK O GAZDOVANJU LOVIŠTEM "ORLOVICA"

PRAVILNIK ZA STRUČNU I LOVOČUVARSKU SLUŽBU

PRAVILNIK O MERAMA BEZBEDNOSTI

PRAVILNIK O ŠTETAMA

 

10 LOVAČKIH ZAPOVESTI
 

1. Pravi lovac može da bude samo ispravan i pošten čovek.

2. Pravi lovac, pre svega, mora da bude dobar drug.

3. Ispunjava sve zakonske propise i ne dozvoljava nikome da lovi bez isprave.

4. Čuvaj lov i nedozvoljavaj da se lovi u nevreme, greh je ubiti kada je vreme plođenju i kada korisna divljač ima male šanse.

5. Utamanjuj štetočine, jer se tako najbolje odužuješ zemlji na kojoj loviš i od svoga zadovoljstva činiš opštu korist.

6. Ne pucaj nikad kad ti pred očima nije čist vidik, da si siguran da nećeš načiniti nesreću.

7. Neka ti je uvek ispravno oružije i municija, jer svaka nemarnost može da bude kobna i za Tebe i za onog do Tebe.

8. Pušku nosi oprezno, da ti cev uvek gleda u nebo ili zemlju.

9. Ne otimaj lov drugome i ne pucaj ispred drugog.

10. Ne ubij suviše, ubij na mrtvo.

     

LOVAČKA MOLITVA


Jesam. I moja puška i moj pas.


Lovac sam.


Al' pravičan kao što Plakida bejaše čuvši glas gospodnji Isusa Hrista, i posta Evstatije.


Sačuvaj me Gospode Bože iskušenja i u pravdi održi me da se po zapovestima tvojim vladam i podari mi plen koji mi uistinu pripada.


Poštujući Tebe, poštujem i Tvoje darove što NjV Priroda ima, a zavet Gospodu da ne skrnavim delo božjih ruku dajem i molim
za moju pušku i mog psa.

 

AMIN