• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

O nama

Lična karta Lovačkog udruženja "Beljanica" - Resavica:

 

Osnovano:          1958. godine

Rukovodstvo:     predsednik Željko Jovanović

                              počasni predsednik Milojko Marjanović Lole

                              sekretar Saša Obradović Smoki

 

Upravni Odbor: 

1.Predsednik Upravog odbora Jovanović Željko (Resavica)

2.Marjanović Nikola (Resavica) podpredsednik

3.Stevanović Branislav (Židilje)

4.Megić Miroslav (Ravna reka )

5.Jablanović Mirko (Jezero)

6.Dimitrijević Dragan (Popovnjak)

7.Ilić Radiša (Dvorište)

8.Jovanović Nenad (Stenjevac)

9.Obradović Saša (Strmosten)

10.Stanojević Predrag (Jelovac)

11.Grujić Predrag (Dutovo)

12.Marinković Vladan (Sladaja)

13.Vulić Zlatan (Jelovac)

Nadzorni odbor

1.Kršić Stevan (Resavica)

2.Miloradović Radoš (Jezero)

3.Rajić Raša (Strmosten)

Disciplinska komisija

1.Teofilović Bojan (Resavica)

2.Timotijević Dalibor (Sladaja)

3.Marjanović Dejan (Dvorište)


Skupština: predsednik Selišta Nedja (Resavica).

 

Stručna služba: upravnik Nebojša Zorić, lovočuvar Dejan Mijajlović

Broj lovaca: 320

Organizacija: 12 sekcija

Članarina: 12.000,00 RSD

 

LU "Beljanica" - Resavica


Lična karta lovišta „Orlovica“:

 

Površina: 17.254 ha

Lovna površina: 16.420 ha

Gajena divljač: jelen evropski (15), divlja svinja (83), srneća divljač (477), divokoza (14), zec (835), fazan (452), Fazan u Lovištu "Orlovica" LU Beljanica Resavicapoljska jarebica (307)

Ostala divljač: vuk, lisica, šakal, divlja mačka, kuna belica

Planirani odstrel: 15 divljih veprova, 15 krmača, 35 prasadi, 25 srndaća, 25 srna, 15 lanadi, 140 zečeva, 400 fazana, 5 vukova, 10 šakala, 30 lisica

Trofejna divljač: dobri trofeji srndaća (uglavnom u bronzi, ali ima i u zlatu), odlični trofeji divljeg vepra (najjači odstreljen 131 CIC poen)

Lovno-uzgojni objekti: 1 fazanerija (10.000 pilića), 3 prihvatilišta za fazansku divljač, 3 hranilišta za jelena, 32 hranilišta za srneću divljač, 25 hranilišta za divlju svinju, 125 solišta, 40 hranilišta za sitnu divljač

Lovno-tehnički objekti: 32 samostalne čeke, 66 čeka na drvetu

Ostali objekti: upravna zgrada, baraka za smeštaj gostiju