• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

ДОМАЋИНСКО ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ „ОРЛОВИЦА“

ДОМАЋИНСКО ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ „ОРЛОВИЦА“У посети Ловачком удружењу „Бељаница“

Ловиште „Орловица“ Ловачког удружења „Бељаница“ из Ресавице, данас се сврстава у ред водећих ловишта у Републици Србији, како по разноврсној дивљачи тако и њиховим трофејним вредностима и изграђеним ловно – техничким објектима.


Ово ловиште које се налази на планини Бељаница и обронцима Јужног Кучаја на надморској висини од 220 до 1200 метара, и простире на 16.000 хектара, газдује са срнећом дивљачи, дивљим свињама, јеленима, зецом и фазаном, газдује и са дивокозом, тако да се и она налази у ловној основи.
- Дивокоза се налази у стабилној популацији, а прва је одстрељена на Стрмостенском вису 2017. године. Вредни су и други одстрели а посебно срндаћа, тако да је према евиденцији одстрељен срндаћ 2017. године, чији је трофеј оцењен са 150,65 ЦИЦ поена, као и срндаћ одстрељен 2018. године који је имао трофеј оцењен 139,60 ЦИЦ поена, односно и он у златној медаљи, казао нам је Небојша Зорић, шеф Стручне службе овог удружења.

ДОМАЋИНСКО ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ „ОРЛОВИЦА“   Ово Ловачко удружење „Бељаница“ данас има 320 ловаца, организованих у 12 ловачких секција: Ресавица, Жидиље, Равна Река, Сењски Рудник, Дутово, Поповњак, Језеро, Двориште, Стењевац, Стрмостен, Сладаја и Јеловац.
- Настојимо да наставимо са сталним унапређењем рада нашег удружења, мада је доста постигнуто и урађено, пре свега потпуно су сређене просторије Ловачког удружења, стално се увећава број ловаца, пре свега младих, граде значајни ловно – узгојни објекти и остварује добра сарадња са локалном самоуправом, потврдио нам је председник овог Ловачког удружења Жељко Јовановић.
ДОМАЋИНСКО ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ „ОРЛОВИЦА“Значајан допринос укупном развоју и раду Ловачког удружења дају сами ловци градећи чеке, осматрачнице, хранилишта, солишта и ловачке куће и домове у својим секцијама, чиме ловиште из дана у дан мења своју слику и укупан изглед.

 

У овој ловној години у складу са планом газдовања селективно је одстрељено 42 срндаћа, од којих су шест у бронзи и један у сребру.

 

На тим путевима рада и развоја Ловачко удружење „Бељаница“ успешно остварује планове газдовања, настављајући традицију од 1958. године, када су ловачка друштва „Млади рудар“ из Сењских Рудника и Бељаница из Стењевца, основали ово ловачко удружење.
С. М.

Извор: www.lovackisavez.rs

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU