• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Saradnja

Lovačko udruženje "Beljanica" je tokom proteklih godina ostvarilo bogatu saradnju sa drugim lovačkim društvima, lokalnom zajednicom, ustanovama, preduzećima i pojedincima.

 

Saradnja sa Mesnom zajednicom Resavica je neprekidna i na zavidnoj visini, a dobri međusobni odnosi sa JP PEU  "Rembas" Resavica traju sve vreme postojanja društva, zahvaljujući i činjenici da su bivši i sadašnji čelni ljudi Rudnika i rudari članovi LU.

Pobratimi iz Babine grede

 

 

Lovačko udruženje "Beljanica" imalo je dobru saradnju sa Lovačkim udruženjem u Babinoj Gredi (Hrvatska), i u više navrata razmenjivane su međusobne posete grupa lovaca.

Između ostalog, maja 1986. godine gosti iz Babine Grede bili su u Resavici u zajedničkom dvodnevnom lovu, a lovci iz Resavice u oktobru iste godine posetili su prijatelje u Babinoj Gredi.
Na žalost, ratna dešavanja su prekinula druženja, ali ne i prijateljstvo i kontakt sa pobratimima u Hrvatskoj.

 

Sa pobratimima u Ćortanovcima

 

 

 

Sa Lovačkim društvom "Čortanovci", na osnovu negovanja bratskih i drugarskih odnosa među lovcima, kao i očuvanju, uzgoju i zaštiti divljači, Lovačko udruženje "Beljanica" je potpisalo POVELJU o bratimljenju, 2000. godine.

Međusobne razmene lovaca su redovna pojava, a druženje i obostrano gostoprimstvo su za primer.