• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Video

Lovačka zabava u Resavici,  27.02.2016.godine, 1. deo

Lovačka zabava u Resavici,  27.02.2016.godine, 2. deo


Izložba pasa VI i VII FCI grupe - Resavica 29.09.2012.
 


Lov na Beljanici
 


Lepote Beljanice 1
 


Lepote Beljanice 2