• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

VIDEO NADZOR U LOVIŠTU "ORLOVICA"

Lovačko udruženje ''Beljanica'' ove godine, kao i prethodnih, značajno će se Kamera u lovištu angažovati na suzbijanju krivolova i lovokrađe.

 

Nabavljene  su 3 kamere (donacija Udruženju) koje će snimati  hranilišta, solišta i neke od puteva, staza i prilaza lovištu. Na ovaj način će stručna služba Udruženja imati uvid u trofejnu, polnu i starosnu strukturu divljači gotovo 24 časa dnevno na većoj površini lovišta.

 

Kamere su povezane sa mobilnim telefonima stručne i lovočuvarske službe i pri svakom snimku šalju MMS poruku.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU