• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

UVEK IVER DO KLADE

Ljubav od mladosti

Da se ljubav prema prirodi i divljači „gradi“ od rane mladosti, može se videti na mnogim primerima širom lovišta Srbije.

Međutim, zadnji snimak sa fejsbuka zaista pleni veliku pažnju javnosti. Na njoj je Aleksandar Jovanović iz Ćuprije, sa svojim podmlatkom, u obilasku lovnih terena i razgledanju lovišta "Orlovica", LU "Beljanica" Resavica. .

Ova deca, što se vidi i na ovom prelepom snimku, zaista sa velikom pažnjom i zainteresovanošću, stiču prva vizuelna i praktična saznanja o očuvanju prirode i zaštiti divljači.

Edukacija vredna svake pažnje i iskrenog poštovanja!

S. M.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU