• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

U Popovnjaku nove lovačke prostorije

Lovci Resavice i ove zime ne miruju. Uz dosta truda, skoro svakodnevno su u lovištu. Najveći problem im izazivaju predatori kojih ove zime ima u izobilju. Pa obilazeći hranilišta nije redak slučaj da se suoče sa mnogim štetočinama.

Ipak, lovci Popovnjaka, uz dosta napora, ali zahvaljujući dobroj saradnji sa mesnom zajednicom trajno su rešili pitanje lovačkog doma, odnosno obezbeđenja dobrih uslova za smeštaj i boravak lovaca i gostiju u ovom selu.


Sređena je i fasada na upravnoj zgradi Lovačkog udruženja „Beljanica“, izgrađeno više zatvorenih čeka, dva mrciništa zbog povećani brojnosti vuka i sređena tri stara „Moravina“ inkubatora, dok su radovi na izgradnji hladnjače u završnoj fazi i ista će biti u upotrebi već u maju.
Ove godine, ovo lovačko udruženje obeležava i 55 godina postojanja, što je i povod povećanog broja pripravnika i mladih lovaca, jer je u ovom kraju sve veći interes mladih za bavljenjem lovom i uzgojom divljači.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU