• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Sednica Upravnog odbora 06.02.2015.godine

Dana 06.02.2015.godine održana je sednica Upravnog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Članarina za 2015.godinu je 11.000 dinara i plaća se u tri rate:

          1. rata do 01.03.2015.godine

          2. rata do 01.04.2015.godine

          3. rata do 15.05.2015.godine

- Lovci preko 60 godina starosti plaćaju 6.000 dinara, a lovci preko 70 godina starosti 3.000 dinara.

- Doneta je odluka o organizaciji lovačke zabave 14.02.2015 godine.

- Doneta je i odluka da se do 31.07.2015.godine obustavi prijem novih članova u članstvo i to iz drugih mesta koja ne pripadaju teritoriji LU "Beljanica" Resavica.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU