• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

PRESTANAK OBUSTAVE LOVA NA SRNDAĆA

Lovačko udruženje ''Beljanica''
Br:80/2015
Datum:27.07.2015 god.
R e s a v i c a


Ukida se obustava lova na srndaća pošto su se u lovištu normalizovale vremenske prilike.
Sa lovom srndaća nastaviti od 27.07.2015 godine.

 


Sa lovačkim pozdravom

D o b a r    p o g l e d


Upravnik lovišta
Spc.lov.Nebojša Zorić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU