• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Početak lovne sezone

 

01.05.2013. - početak komercijalnog lova na srndaća

 

01.05.2013. - početak lova za sve čekanjem na divljeg vepra

 

16.05.2013. - početak lova za sve na srndaća

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU