• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Održana Skupština 24.01.2018. godine

Na sednici Skupštine održane 24.01.2018. godine u Resavici, donete su sledeće odluke:

1.Za predsednika Skupštine izabran je Selišta Nedja iz Resavice;

2.Za predsednika udruženja izabran je Jovanović Željko iz Resavice;

3.Za podpredsednika udruženja izabran je Marjanović Nikola iz Resavice;

4.Marjanović Milojko -Lole izabran je za počasnog predsednika udruženja;

5.Obradović Saša - Smoki iz Strmostena izabran je za sekretara;

6.Doneta je odluka o visini članarine za 2018/19 godinu u iznosu od 12.000 dinara, lovci preko 60 godine i 10 godine lovačkog staža 7.000 dinara a lovci preko 70 godine i preko 20 godine lovačkog staža 4.000 dinara ( na žiro račun 310-155187-58).

7.Članovi Upravnog odbora su presednici sekcija;

1.Predsednik Upravog odbora Jovanović Željko (Resavica)

2.Marjanović Nikola (Resavica) podpredsednik

3.Stevanović Branislav (Židilje)

4.Megić Miroslav (Ravna reka )

5.Jablanović Mirko (Jezero)

6.Dimitrijević Dragan (Popovnjak)

7.Ilić Radiša (Dvorište)

8.Jovanović Nenad (Stenjevac)

9.Obradović Saša (Strmosten)

10.Stanojević Predrag (Jelovac)

11.Grujić Predrag (Dutovo)

12.Marinković Vladan (Sladaja)

13.Vulić Zlatan (Jelovac)

Nadzorni odbor

1.Kršić Stevan (Resavica)

2.Miloradović Radoš (Jezero)

3.Rajić Raša (Strmosten)

Disciplinska komisija

1.Teofilović Bojan (Resavica)

2.Timotijević Dalibor (Sladaja)

3.Marjanović Dejan (Dvorište)

U članstvo LUBeljanica primljeni:

1.Pavlović Staniša (Dvorište)

2.Miletić Dragan (Jezero)

3.Miletić Igor (Kovanica)-primljen u sekciju Resavica

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU