• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Održana sednica Upravnog odbora 03.04.2014.godine

Upravni odbor LU "Beljanica" Resavica na sednici održanoj 03.04.2014.godine jednoglasno je doneo sledeće odluke:

 

1.Usvojen je Godišnji plan gazdovanja lovištem ''Orlovica'' za lovnu 2014/15 godinu;


2.Usvojen je cenovnik za lovnu 2014/15. za trofeje, odstrel i meso divljači; (isti je moguće videti na stranici KOMERCIJALNI LOV)


3.Doneta je odluka za stručne pratioce i vođe grupa po sekcijama za lovnu 2014/15.;


4.Doneta je odluka o zbornim mestima za lovnu 2014/15.;


5.Doneta je odluka da se poveća cena dozvola za pojedinačan lov za lovce članove LU "Beljanica" i to sa 300 dinara na 500 dinara po izlasku, za dozvole za grupni lov ostaju iste cene: 200 dinara po lovcu, a lovci članovi drugih LU kao gosti plaćaju 1.000 dinara po izlasku;


6.Doneta je odluka da se na ime štete od vuka da domaćoj svinji Đorđević Ljubiši iz Resavice isplati 25.000 dinara;


7.Doneta je odluka o davanju ovlašćenja upravniku lovišta Zorić Nebojši da u lovnoj 2014/15. godini izdaje dozvole za lov krupne i sitne divljači.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU