• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Održana sednica Upravnog odbora

Na sednici Upravnog odbora održanoj dana 31.08.2015.godine donete su sledeće odluke:

1. U skladu sa Pravilnikom o lovočuvarskoj službi kontrolom i koordinacijom rada lovočuvarske službe LU "Beljanica" rukovodiće upravnik lovišta Nebojša Zorić
2. Novčana sredstva sakupljena od naplate ulaza u lovište u periodu od aprila do 31.avgusta u iznosu od 170.000 dinara odvajaju se namenski:
 - 100.000 dinara za trofeje vepra i odstrel divljih svinja na usevima za lovce članove LU "Beljanica";
 - 70.000 dinara za trofeje srndaća u medalji za lovce članove LU ''Beljanica''.
3. Stavlja se van snage odluka UO broj 12/2015 od 06.02.2015 godine odnosno zabrana prijema dopunskih članova;
4. Zarade zaposlenima upravniku lovišta, lovočuvaru i radniku na fazaneriji povećavaju se za 10%;
5. 03.10.2015.godine proslaviti Lovačku slavu "Sveti Jevstatije";
 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU