• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Održana sednica Skupštine

Dana 02.04.2016. godine održana je godišnja Skupština LU "Beljanica" Resavica i donete su sledeće

ODLUKE

1. Usvojen je finansijski izveštaj za 2015. godinu,
2. Usvojen je finansijski plan za 2016. godinu,
3. Usvojen je cenovnik odstrela, trofeja i mesa divljači za lovnu 2016/17. godinu,
4. Doneta je odluka o ceni ulaza u lovište i to za članove u pojedinačnom lovu 500 dinara po lovnom danu, u grupnom lovu 200 dinara, a lovci turisti i lovci u komercijalnom lovu 1.000 dinara po lovnom danu.
5. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja upravniku lovišta Zorić Nebojši da izdaje dozvole za lov krupne i sitne divljači u lovnoj 2016/17. godini
 

Naplata trofeja, odstrela i mesa divljači u skladu je sa Cenovnikom LU Beljanica za lovnu 2016/17. godinu a cenovnik možete pogledati OVDE.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU