• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Održane sednice Skupštine i Upravnog odbora


03.04.2015 godine sa početkom u 17 časova održana je sednica Upravnog odbora LU "Beljanica" Resavica na kojoj su donete sledeće odluke:

- usvojen je Godišnji plan gazdovanja lovištem ''Orlovica'' za lovnu 2015/16 godinu;
- utvrđen je kalendar lova,kao i zborna mesta;
- doneta je odluka za stručne pratioce i vođe grupa u lovnoj 2015/16 godini.

 


 


Na Skupštini održanoj dana 03.04.2015 g u 18 časova donete su odluke:

- usvojen je finansijski izveštaj za 2014.godinu;
- usvojen je finansijski plan za 2015.godinu;
- usvojen je cenovnik za lovnu 2015/16.godinu;
- doneta je odluka o davanju ovlasćenja Upravniku lovišta za izdavanje dozvola za krupnu i sitnu divljač u 2015/16 godini;
- doneta je odluka o rokovima za uplatu divljači,odnosno trofeja, odstrela i mesa u 2015/16 godini.
 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU