• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Održana sednica Upravnog odbora 29.08.2016.godine

Lovačko udruženje ''Beljanica''
               Br:105/2016
        Datum:31.08.2016 godine,
               R e s a v i c a

 

Na sednici Upravnog odbora LU ''Beljanica'' iz Resavice održanoj dana 29.08.2016. godine donete su sledeće

O D L U K E

1.Početak grupnog lova na divlju svinju, vuka,šakala i lisicu je

03.09. i 04.09.2016. godine.

Dozvole će se izdavati petkom u prostorijama udruženja u vremenu od 07 č do 12 č.

Lovci će se na zbornim mestima okupljati u 06 č.

Početak lova je u 06:30 č a lov se završava u 12 č.

Lovci koji nisu preuzeli lovne karte, moći će to da urade radnim danima od ponedeljka do četvrtka pošto se lovne karte petkom neće izdavati.

2.Doneta je odluka da će se 03.10.2016. godine proslaviti lovačka slava Sveti Evstatije.

3.Ukinuta je odluka o zabrani prijema dopunskih članova.
Dopunski članovi primaće se isključivo uz saglasnost sekcije za koju se izjasne da žele biti primljeni.

4.Lovci koji love divlje svinje čuvajući useve neće uplaćivati dozvolu kao ni odstrel i meso divljači već samo nakon odstrela pregled mesa divljači u iznosu od 2.000 dinara.

 

Predsednik udruženja
Milojko Marjanović s.r.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU