• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

OBUSTAVA LOVA NA SRNDAĆE

Lovačko udruženje ''Beljanica''
Br:78/2015
Datum:20.07.2015 god,
R e s a v i c a

 

U skladu sa Članom.76.Stav 1.Zakona o divljači i lovstvu ,odnosno zbog ugroženosti divljači elementarnim nepogodama,visoke temperature

 

N A L A Ž E M

 

Obustavu lova na srndaća dok se ne normalizuju vremenske prilike u lovištu i obezbede normalni uslovi za život divljači.
Obaveza svih lovaca je da za vreme perioda sa visokim temperaturama redovno u lovištu obiđu pojilišta i ukoliko primete nedostatak vode ,obezbede istu za divljač.
O sprovedenim akcijama pismeno obavestiti stručnu i lovočuvarsku službu L.U.''Beljanica'' Resavica.


Sa lovačkim pozdravom


D o b a r        p o g l e d


Upravnik lovišta
Spc.lov.Nebojša Zorić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU