• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Formirana Komisija za procenu štete na divljači

Ловачко удружење ''Бељаница''
               Бр:102/2014
        Датум:16.05.2014 год,
               Р е с а в и ц а

 

На основу инструкције Министарства Пољопривреде,Шумарства и Водопривреде,Управе за шуме број 324-02-10/2014-10 од 15.05.2014 године ,
Л.У.''Бељаница'' из Ресавице формира комисију за процену штета на дивљачи за време временских непогода-поплава.


Комисија у саставу:


1.Небојша Зорић,председник комисије;
2.Милојко Марјановић;
3.Жељко Јовановић;
4.Бранислав Стевановић;
5.Бојан Теофиловић;
6.Дејан Мијајловић.

 

Комисија ће у наредном периоду обићи све критичне тачке на теренима ловишта ''Орловица'' и утврдити дали је било штета на дивљачи и у ком су оне обиму.

 

Председник Л.У.''Бељаница''
Ресавица
__________________________
Милојко Марјановић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU