• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Dobri rezultati "Orlovice"

Komercijalni lovovi donose dobre prihodeDa od dobrog i domaćinskog gazdovanja lovištem, u koje je uključen veliki broj lovaca, zavisi i broj i kvalitet divljači, potvrđeno je u Lovačkom udruženju "Beljanica" u Resavici.

Od 40 odstreljenih srndaća, od kojih 10 u komercijalnom lovu, tri su u bronzi i dva u srebru, potvrda su da je lovište "Orlovica" jedno od prestižnih u ovom kraju Srbije.

Zato, i dolazak lovaca-tirista u ovo lovište česta je pojava, što je potvrđeno kako u lovu srneće divljači, tako i u lovu divljih svinja. Samo od novembra ispunjena je polovina odstrelne kvote za 2015/16. godinu, gde je odstreljeno 50 komada, od kojih su dva vepra u bronzi.

Od početka godine, u ovo lovište izneto je čak tri tone kukuruza, a lovci nisu birali dan kako bi obišli lovište i snimili stanje u njemu, a posebno u staništima određenih vrsta divljači.

- Decembar je i mesec lova divljih svinja pogonom u Orlovici, tako da se očekuje i dolazak većeg broja zainteresovanih lovaca - turista, čime se slivaju i veća sredstva u kasu udruženja, kaže Nebojša Zorić, upravnik ovog lovišta i jedan od dobrih poznavalaca lova u ovom resavskom kraju.

- Ovih dana našem udruženju javljaju se mnogi lovci zainteresovani za lov vuka na mrciništima Beljanice, za koji postoje izvanredni uslovi, najavio nam je Milojko Marjanović Lole, predsednik udruženja.

Ovo su najvažniji detalji ostvarenog i planiranog lova krupne divljači u beljaničkom lovištu Orlovica.

 S.M.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU