• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Brojanje i prihrana divljači

Petomartovski lep dan lovci LU "Beljanica" iz Resavice su iskoristili da izvrše akciju brojanja divljači, kao i da dopune hranilišta.

- Od pravilnog brojanja i utvrđivanja približno tačnog broja divljači zavise sve dalje aktivnosti u Lovačkom udruženju i lovištu, počev od uzgoja divljači, plana izrade lovno-tehničkih objekta, prihrane divljači i na kraju odstrela divljači, kaže Upravnik lovišta Nebojša Zorić.

I ovom prilikom lovci nakon uspešno završene akcije nastavljaju druženje u lovačkim kućama, dogovarajaću naredne izlaske u lovište.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU