• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

250 gostiju na Lovačkoj zabavi

14.02.2014.godine LU "Beljanica" Resavica organizovalo je lovačku zabavu na kojoj je bilo 250 gostiju.
 

Zabava je organizovana u Motelu "Đula" u Resavici.

 

 

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU