• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

"Beljanica" (opet) prva na takmičenju u pripremanju gulaša

Trećeg dana Sajma u Kragujevcu (subota, 25. maj) održano je tradicionalno takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša. (% gallery name=galerija-lovacko-udruzenje...   
SAZNAJTE VIŠE


Članarina za 2019. godinu

Nа sеdnici Skupštinе L.U.''Bеlјаnicа'' Rеsаvicа,оdržаnој 20.02.2019 gоdinе gоdinе, dоnеtа је slеdеćа О D L U K А o visini člаnskоg dоprinоsа zа 2019...   
SAZNAJTE VIŠE


Lovačka zabava 02.03.2019. godine

Lovačko udruženje "Beljanica" Resavica organizuje 02.03.2019. godine (subota) Lovačku zabavu sa početkom u 19 h u hotelu Đula u Resavici. Cena ulaznice je 1.800,00 dinara - predjelo -...   
SAZNAJTE VIŠE


Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja Afričke kuge svinja

...   
SAZNAJTE VIŠE


Sredjivanje upravne zgrade

Upravna zgrada Lovačkog udruženja "Beljanica" Resavica je ovih dana zasijala novim sjajem. Izvršeno je potpuno sredjivanje fasade objekta, kao i trotoara oko zgrade. (% gallery name=vesti...   
SAZNAJTE VIŠE


Obeležavanje 60 godina

Lovačko udruženje Beljanica povodom obeležavanja 60 godina udruženja u subotu 28.07.2018. godine sa početkom u 09 h na platou kod Dit-a organizuje: - Izložbu lovačkih trofeja - Takmičenje u...   
SAZNAJTE VIŠE


Lovačka zabava 2018

Lovačko udruženje "Beljanica" Resavica organizuje 03.03.2018. godine sa početkom u 19 časova u hotelu Đula u Resavici LOVAČKU ZABAVU. Cena ulaznice 1.700 dinara. - predjelo - lovački...   
SAZNAJTE VIŠE


Odluka o članarini za 2018. godinu

Lоvаčkо udružеnjе ''Bеlјаnicа''                Br:34/2018        ...   
SAZNAJTE VIŠE


Održana Skupština 24.01.2018. godine

Na sednici Skupštine održane 24.01.2018. godine u Resavici, donete su sledeće odluke: 1.Za predsednika Skupštine izabran je Selišta Nedja iz Resavice; 2.Za predsednika...   
SAZNAJTE VIŠE


Radne akcije povodom visokih temperatura

Lovačko udruženje ''Beljanica'' Br:133/2017 Datum:11.07.2017 god, R e s a v i c a U skladu sa Članom.76.Stav 1.Zakona o divljači i lovstvu ,odnosno zbog ugroženosti divljači...   
SAZNAJTE VIŠE